zoeken

Hoe werkt MILS for Business

Individuele medewerkers 

Individuele medewerkers die gaan beginnen aan een lang opleidingstraject hebben veel baat bij een MILS onderzoek. Als deze medewerkers van zichzelf weten hoe zij effectiever en efficiënter kunnen leren doorlopen zij hun opleidingstraject makkelijker en met meer plezier.

Medewerkers die bijvoorbeeld aan een mobiliteitstraject gaan beginnen kunnen inzichten in hun sterke en zwakke punten krijgen. 

Ze kunnen advies ontvangen over wat voor richting en scholing passend is op basis van hun eigen wensen en de uitkomsten van het MILS onderzoek.

Het proces uitgelegd

MILS for Business wordt via Teams, Zoom of in persoon afgenomen door een gecertificeerd MILS Coach

Wat doen we individueel?

 • Er wordt een afspraak met een MILS coach ingepland.
 • Dit kan live of online via Zoom of Teams.
 • Het onderzoek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag
 • Op basis van de hulpvraag schrijft de MILS coach een kort verslag met de aanbevelingen en suggesties die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen

MILS voor teams

Als het bedrijf een nieuwe groep medewerkers aangenomen heeft die gezamenlijk een opleidingstraject gaan doorlopen heeft MILS onderzoek grote voordelen:

 1. Iedere nieuwe medewerker krijgt inzicht in zijn eigen persoonlijke leer- en werkvoorkeuren. Hierdoor loopt het individuele opleidingstraject soepeler, daar er duidelijke handvatten en tips gegeven worden om het leren te versnellen en verbeteren.
 2. In de groepsworkshops (maximaal 12 deelnemers) leren de deelnemers elkaar en elkaars voorkeuren kennen. Dit verbetert het wederzijds begrip onmiddellijk en het creëert een nieuwe taal om het met elkaar over samenwerken te hebben. Voor de mentoren/begeleiders van de nieuwe medewerkers zijn de handvatten die aangereikt worden zeer pragmatisch toepasbaar.


Het is van belang dat de mentoren/ begeleiders zelf ook bekend zijn met hun eigen MILS profielen. Voor deze groep worden vaak aparte workshops gegeven.

Wat doen we voor teams?

Voor iedere organisatie kan de opzet van de workshops op maat gemaakt worden. Een werkwijze die bij verschillende overheden (ministeries, rechtbank, gemeentes) en in de zorg goed heeft gewerkt:

Selecteer de groepen deelnemers op basis van een behoefte die er leeft; óf ze moeten zelf veel gaan leren óf ze hebben een positie dat ze medewerkers zelf begeleiden (meester –gezel situaties) óf ze hebben een begeleidende taak om er voor te zorgen dat een medewerker waar veel in geïnvesteerd wordt optimaal van zijn of haar talenten gebruik kan maken.

Een groep heeft maximaal 12 deelnemers

 • Er worden online intakes met alle deelnemers gedaan.
 • Tijdens deze intakes wordt gekeken of de deelnemers inderdaad baat zullen hebben bij een MILS onderzoek.
 • Het MILS profiel wordt afgenomen
 • De deelnemer krijgt inzicht in haar/zijn eigen leer- en werkvoorkeuren

Op basis van alle MILS profielen van een groep wordt er een 3-uurs workshop ontwikkeld die bestaat uit:

 • Een uur verdere toelichting op de zes MILS leer- en werkvoorkeuren
 • Een uur opsplising in groepen om onder leiding van een MILS coach in gesprek te gaan over de vragen die leven mbt de eigen profielen en om in deze kleine groep de diepte in te duiken m.b.t. elkaars profielen
 • Een uur terugkoppeling, over wat er gebeurd is in de subgroepen onder leiding van een MILS coach. Dit uur staat in het teken van de vraag: hoe communiceren en werken
  wij samen? Hoe kan dat effectiever en efficiënter?
 • Er wordt een verslag geschreven en na een week teruggekoppeld aan de deelnemers
 • Als alle workshops zijn afgerondt is er een eindevaluatie naar de organisatie


Deze workshops worden zowel live als online verzorgd door een gecertificeerd MILS coach

Vind een MILS Coach

Gecertificeerde MILS for business coaches zijn specifiek opgeleid om MILS onderzoek uit te voeren bij medewerkers van organisaties en MILS in te zetten als HR instrument om communicatie binnen teams te verbeteren. 

Bekijk het overzicht van MILS coaches en de verschillende branches waar ze actief in zijn.