zoeken

Weet hoe je werkt

Het MILS onderzoek geeft inzicht in de individuele werkvoorkeur van het brein van een persoon. Binnen een team zet je het MILS onderzoek in om samenwerking en communicatie te verbeteren. Door te leren elkaars werkvoorkeur te (h)erkennen is MILS een aanvulling voor elk team dat interdisciplinair werkt en geeft het praktische handvatten hoe teams de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren.   

Wat is MILS onderzoek?

MILS onderzoek is ontwikkeld om na te gaan welke leervoorkeuren mensen hebben en hoe deze vertaald kunnen worden in goedwerkende leerstrategieën. De manier waarop wij werken op cognitief en fysiek niveau komt onder andere voort uit de manier waarop wij leren.

Bureau van Bodegom heeft een vertaalslag gemaakt van leervoorkeuren naar werkvoorkeuren. Cognitief gezien zijn deze werkvoorkeuren de manieren waarop de informatie bij iemand binnenkomt en verwerkt wordt. De drie werkvoorkeuren zijn tekstueel, auditief of visueel. Daarnaast zijn er voorkeuren die op deze informatieverwerking inwerken zoals: structuurbehoefte, beweging en behoefte aan samenwerken. 

Als wij weten hoe de informatie bij ons binnenkomt op de meest ontspannen manier voor het brein, dan kunnen we onze communicatie en manier van samenwerken optimaliseren.

Als je van elkaar weet wat de ander als een prettige manier van informatie aanreiken ervaart en weet hoe de informatie bij jou zelf het beste binnenkomt begrijp je elkaar beter. Het MILS werkvoorkeuren onderzoek is ontwikkeld om mensen inzicht te geven in de voorkeuren van informatie verwerken.

Er zijn zes verschillende soorten werkvoorkeuren te onderscheiden. Drie werkvoorkeuren voor informatieverwerking, zoals tekstueel, auditief of visueel. Daarnaast zijn er drie voorkeuren die op deze informatie verwerking inwerken zoals: structuurbehoefte, beweging en behoefte aan samenwerken. Individuele voorkeuren van teamleden kunnen het complete teamresultaat beïnvloeden

Effectief samenwerken en communiceren

Als wij weten hoe de informatie bij ons binnenkomt op de meest ontspannen manier  voor het brein, dan zijn wij in staat onze communicatie en manier van samenwerken te optimaliseren.

Als wij bovendien van elkaar weet wat de ander als een prettige manier van informatie aanreiken ervaart begrijpen wij elkaar beter. Het MILS werkvoorkeurenonderzoek is dan ook ontwikkeld om mensen inzicht te geven in hun individuele voorkeuren en die van teamleden om zo het complete teamresultaat positief te beïnvloeden.

Het MILS onderzoek is ook geschikt voor: teambuilding, beter interdisciplinair samenwerken en communiceren binnen de gehele organisatie.

 

Teambuilding

Inzicht in eigen werkvoorkeuren
en die van de ander.  

Voor wie is MILS for Business bedoeld

MILS for business is ontwikkeld voor teams die beter willen leren samenwerken en medewerkers die effectiever willen communiceren met hun collega’s. Door de werkvoorkeuren per persoon te onderzoeken zorg je ervoor dat iedereen zich bewust wordt van de eigen voorkeuren van informatie verwerken. In groepsverband leer je ook wat de voorkeuren van anderen zijn en hoe je daar praktisch mee omgaat in de communicatie en samenwerking. Verhelderend en met direct resultaat.

Heb je een team met grote verschillen tussen de mensen? Dan kan samenwerken best ingewikkeld zijn. Het is in dat geval prettig als je elkaars werkvoorkeuren kent en accepteert. Beter leren samenwerken vanuit de kennis hoe iedereen het liefst werkt. De investering in het MILS onderzoek betaalt zich op zeer korte termijn terug, soms al op de dag zelf, doordat teamleden elkaar direct beter begrijpen. “Oh, daarom kan ik jou beter mailen dan bellen! Nu begrijp ik je!”

Vind een MILS Coach

Gecertificeerde MILS for business coaches zijn specifiek opgeleid om MILS onderzoek uit te voeren bij medewerkers van organisaties en MILS in te zetten als HR instrument om communicatie in teams te verbeteren. 

Bekijk het overzicht van MILS coaches en de verschillende branches waarin zij actief zijn.